Цената на изгражданата система за музикален училищен звънец зависи от много фактори:

  • брой етажи на сградата
  • дължина и геометрия на коридорите
  • разположение на учебните стаи
  • необходимост от монтиране на аудио-тела във всяка учебна зала
  • брой активни разписания
  • открит или скрит монтаж на кабелите
  • брой, тип и мощност използваните аудио-тела
  • потребност от външно озвучаване и др.
Примерно ценово предложение за система музикален училищен звънец:
Вид артикули Количeство Ед. цена лв. без ДДС Общо цена в лева с ДДС
Специализирана компютърна система индустриално изпълнение за училищен музикален звънец 1 брой 700.00лв. 840.00лв.
Инсталиране на операционна система Linux Debian и специализиран софтуер за електронен музикален звънец 1 брой 800.00лв. 960.00лв.
Спeциализиран усилвател PA 180W 1.5U 1 брой 500.00лв. 600.00лв.
Аудио тяло за вътрешен монтаж 12 броя 35.00лв 504.00лв.
Микрофон 1 брой 30.00лв. 36.00лв.
Труд за доставка, монтаж и настройка на системата 1 брой 800.00лв. 960.00лв.
Аудио кабел – 600 метра метри 0,90лв. 648.00лв.

За да бъдем максимално коректни в ценовото предложение, ние следва да се съобразим с конкретиката на съответното учебно заведение, така че моля пишете ни на https://e-bell.net/?page_id=164

Цена за специализиран контролер с инсталиран софтуер за училищен музукален звънец (отделно – извън система) 1800лв. с включени 20% ДДС.

 

Нашето мото: Заедно творим бъдещето!