Структурната схема на музикален програмируем училищен звънец, предлаган от фирма „Хънитек“ е показана на фигурата по-долу:

Основата на системата е аудио-сървърът, който включва индустриален мини компютър с инсталирано програмно осигуряване. Операционната система е Linux Debian базирана дистрибуция. Софтуерната платформа е уеб-базирано приложение (PHP 7.хх, MySQL, Apache2, Javascript, Jquery) собствена разработка.Това решение позволява отдалечено управление на системата за електронен звънец през браузер. За целта е необходимо сървърът да бъде свързан към локалната училищна мрежа и съответно през приложението да се конфигурира мрежовият интерфейс.
Аудио-изходът на сървъра е свързан към входа на усилвателя. Усиленият сигнал се подава обратно към програмно-управляем комутатор, вграден в аудио-сървъра. Изходите на комутатора са свързани към един или няколко клона от аудио-тела, което позволява подаването на различни мелодии към различни аудио-секции (коридори, учителска стая, външно озвучаване и др.)
Телата са свързани паралелно, без значение от входното им съпротивление. Общата инсталирана мощност, която е сума от мощностите на всички тела, не следва да надвишава 90% от максималната мощност на усилвателя.
Силата на звука може да коригира софтуерно или чрез потенциометъра на усилвателя.

Нашето мото: Заедно творим бъдещето!