Училищният музикален звънец, който изграждаме най-общо представлява автономна аудио-оповестителна система, работеща заедно и/или независимо от другата налична техника за училищен звънец.

Изградени са от малък по габарити и безшумен компютър сървърно изпълнение (1.5U за вграждане в 19 инчов шкаф) с инсталирано специализирано програмно осигуряване, 360-ватов специализиран аудио усилвател, микрофони и озвучителни тела.

Окабеляването е проектирано да разделя аудиосистемата на няколко кръга, които могат да се усилват независимо един от друг (зонов селектор):
■ коридори
■ ученически стаи, кабинети, физкултурен салон и лаборатории за максимално удобство на учениците и преподавателите , при продължителна контролна работа или изпит преподавателя може да изключи озвучаването в определена стая, за да не пречи на концентрацията на учениците
■ кабинети със специално предназначение (учителска стая, директорски кабинет ).

Озвучителните тела са с мощност 3W/6W и се разполагат на подходящи места – във фоайета и коридори. При желание от страна на Възложителя, може да се монтират и в класните стаи.
Системата позволява и добавянето на втори микрофон, както и добавянето на допълнителни външни тела за оповестяване и аудио-озвучаване в училищния двор.
Силата на звука се регулира от монтирания усилвател и софтуера.
Получената звукова картина е много приятна за учениците, благодарение на качествените компоненти, с които е изградена системата. Практиката показва, че децата реагират много положително на такава система – веселят се, танцуват и се радват. Разбира се от огромно значение е и подборът на подходяща музика, с която се извършва оповестяването.

Структурата и блоковата схема на системата за музикален електронен звънец, можете да видите на:
Структура на електронния звънец

За да се запознаете с функционалните възможности на системата за музикален електронен  звънец за училищата, можете да разгледате:Функционални възможности

На Програмно осигуряване е предложен кратък преглед на програмното осигуряване на училищния музикален електронен звънец.

Нашето мото: Заедно творим бъдещето!