Информационното табло за училищата е сравнително нов продукт на Хънитек.  Посредством малък по габарити и консумирана мощност индустриален компютър. на екрана на голям телевизор се визуализира най-различна информация:

  • текуща дата
  • текущо време
  • оставащи минути до края на съответния час (при наличие на електронен звънец от Хънитек)
  • температура на въздуха в сградата (измерва се чрез специално монтиран от нас цифров датчик)
  • „течащ“ текст за важни предстоящи събития (например родителски срещи)
  • текущо разписание (при наличие на електронен звънец от Хънитек)
  • „слайд шоу“ от снимков материал
  • плейване на avi филм
  • визуализация на файлове в pdf, ms office (word, power point и др.) формат
инфо-табло

инфо-табло

Програмирането му става през административен панел и е лесно и интуитивно. Пълна функционалност софтуерът за информационното табло има при наличие на наша система за електронен музикален звънец. Използваната операционна система е Linux (Debian), като сме интегрирали своя опит от програмиране на публични информационни терминали киоски (за повече информация: http://it-inova.com)

Нашето мото: Заедно творим бъдещето!