Софтуерът за управление на музикален електронен училищен звънец е собствена разработка на фирма Хънитек с използване на програми и приложения с „отворен код“ („open source“). Този софтуер представлява уеб-базирано приложение, работещо върху операционна система Linux Debian 7/8, с инсталиран PHP, MySQL и Apache2.
В момента съществуват два варианта:
А/ пълна версия – включва много екстри. Основното предимство на тази версия е възможността за съзадване на библиотеки от различни шаблони разписания и библиотеки с mp3 файлове за работа. Освен това е предвидена възможност за композиране и излъчване на училищно радиопредаване. Системата има вграден генератор на седмични разписания и собствен музикален редактор за композиране на мелодии, използвани за звънене.

Начален екран

Седмично разписание

Общи настройки

Библиотека Мелодии

Музикален редактор

Разписание по блокове

На горните изображения са показани само малка част от възможностите на пълната версия.

Практиката обаче показва, че много малка част от възможностите й реално се използват и предвид по-високата цена по-рядко се инсталира.
Б/ олекотена версия – включва тази част от функционалността на пълната версия, която най-често се използва в реални ситуации. Именно тази версия е представена тук.
Достъпът до системата става чрез браузер (за предпочитане Mozilla или Google Chrome): в адресния бар се избира IP адреса на сървъра и се появява „Login“ прозорец:

Вход в системата

При правилно въвеждане на изискваните данни, потребителят може да програмира съответните функции, използвайки менюто, намиращо се в горната част на екрана.

При избор на задаване на разписания се отваря модулът за управление на разписанията:

Управление на разписанията

При избор на „ПАРАМЕТРИ НА ЗВЪНЕНЕ“, можете да управлявате продължителността на мелодиите за влизане и излизане, да включите възможност за различни мелодии при влизане и излизане от час. Също така е предвидена възможност за автоматично добавяне на „фаде“ ефекти (постепенно усилване/затихване) на мелодиите. Тази функция предотвратява „ехо“ ефекта и „кънтенето“ на звука в сградата. Силата на звука се задава в проценти. Включена е опция за задаване на междинен подсещащ звънец през междучасията.

Параметри звънене

Смяната на мелодиите за звънене е чрез модул „Избор на файлове“. Може да се качват една или няколко мелодии. Ако мелодиите за влизане/излизане са избрани ( в модул „Параметри звънене“) да бъдат еднакви, системата не предлага възможност за качване на мелодия за излизане. Максимално допустимата големина на mp3 файла е 8М байта. Прави се проверка и за коректен „ID tag“ в mp3 файла.  При самото качване на файла, системата добавя ефектите, зададени в предишното меню.

Смяна на мелодиите

В модул „СИСТЕМНИ“ са интегрирани функциите за промяна на времето на системния часовник, добавяне и редактиране на потребители, промяна на IP адреса на сървъра, включване на допълнителната защита и други.

Задаване на системни настройки

при ръчна настройка на системния часовник

Мрежови настройки

Допълнителна защита