Функционални възможности на Системата „Електронен Звънец” за училищата:
А/ По отношение на използвания хардуер:
1. Мощността на усилвателя (респективно цената на системата) зависят от броя монтирани аудио-тела;
2. Броят на аудио-телата зависи от архитектурата училищната сграда;
3. Добавянето на микрофон позволява да се излъчват гласови съобщения в реално време (например при необходимост от евакуация);
4. Чрез опцията за добавяне на програмно-управляем зонов селектор, е възможно да се добави външно озвучаване или прилагане на разписания за различни етажи/коридори на сградата;
5. По отношение на броя аудио-тела (последващо добавяне или промяна на местоположението) системата е адаптируема и мащабируема. Разходите в този случай са само за допълнителната техника (аудио-тела, кабели и аксесоари) и труда за окабеляване.
Б/ По отношение на софтуера:
1.Дава възможност за създаване на библиотека от различни по тип и времево изпълнение разписания – 40минутно, 30минутно, 20минутно и други варианти на разписания за продължителност на учебните часове;(* само за пълната версия на софтуера)
2.Задаване на 7 часово разписание за двете смени;
3.Програмиране на разписание с 8 часа;
4.Задаване на разписание с нулев час;
5.Разписание с блокови часове; (* само за пълната версия на софтуера)
6.Съботно разписание; (* само за пълната версия на софтуера)
7.Нестандартно разписание – различен/еднакъв брой часове за първа и втора смяна, с различна продължителност ;
8.Седмично разписание – за всеки ден от седмицата може да се зададе различно разписание;
9.Избор на различни мелодии за влизане и за излизане от час, както и за избор на различни мелодии за втори звънец през междучасията.
10.Качване и излъчване на гласови съобщения – например за предстоящи събития или за екстремни ситуации;(* само за пълната версия на софтуера)
11.Вграден модул за изграждане на „музикална библиотека“ – създаване/изтриване папки с различна по тематика музика;(* само за пълната версия на софтуера)
12.Вграден мини редактор на mp3 файлове;(* само за пълната версия на софтуера)
13.Възможност за отдалечено програмиране през уеб интерфейс и интернет;
14.Вграден сървър за точно време;
15.Ръчно/автоматично сверяване на времето;
16.Вариант за автоматично генериране на разписания според зададени параметри;(* само за пълната версия на софтуера)
17.Работа с файлове в mp3 и/или wav формат;
18.Възможност за просвирване на мелодиите от библиотеката през междучасията със създаване на списък за всеки ден от седмицата;(* само за пълната версия на софтуера)
19.Настройка на ваканциите;(* само за пълната версия на софтуера)
20.Излъчване на радио-предаване по озвучителната система (* само за пълната версия на софтуера) – чрез микрофона, който е свързан към входа с най-висок приоритет, Директорът или охраната могат да подават гласови съобщения към учениците.Опционно чрез зонов избирател (мултиплексор) Директорът може да подава гласови съобщения и към учителската стая.

Нашето мото: Заедно творим бъдещето!